About Us

คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งใจสืบทอดเจตนารมในแบบฉบับญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด "Kirei-Making Life Beautiful"
เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตที่สวยงาม อุดมไปด้วยความสะอาด เพื่อให้ผู้คนโดยรอบมีสุขภาพดี
รวมถึงพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อสังคมที่น่าอยู่ขึ้น

ความเป็นมาของมาจิคลีน

ภารกิจของเรา

คือ การมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เพื่อความยั่งยืนของโลกด้วยผลิตภัณฑ์และตราสินค้าที่มีคุณภาพ

ความเป็นมาของมาจิคลีน

เราดำเนินงานตามปรัชญา 3 ประการ คือ

ความเป็นมาของมาจิคลีน

คาโอเชื่อมั่นว่าธุรกิจของเราจะต้องเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมสิ่งแวดล้อมและผู้คนโดยรอบ

เราทุ่มเทพัฒนาสินค้า มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
ในด้านความสะอาด ปลอดภัย มีอนามัย
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคอย่างสูงสุด
และเกินความคาดหมายตลอดมา

ความเป็นมาของมาจิคลีน

วันนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ผู้บริโภคเท่านั้นที่เราให้ความใส่ใจ แต่ยังรวมถึงผู้ประกอบการทั่วประเทศไทย

เราตั้งใจศึกษาหาความต้องการของผู้ประกอบการ พร้อมใส่ใจในการคัดสรรค์สินค้าที่เหมาะสม
เพื่อตอบสนองและขจัดปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างตรงจุด เราต้องการดูแล ช่วยเหลือ พร้อมแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการทุกท่าน
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างรากฐานกิจการที่อุดมไปด้วยความสะอาดและยั่งยืนทั่วประเทศไทย